top of page

Aktuellt - vad händer på Vargaslätten?

SVT Gokväll på besök

IMG_9123.jpg

Under sommaren kom Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson från "SVT Gokväll" och besökte Vargaslätten för att spela in en reportage. Den sändes den 2 december 2021.

Beviljat projektbidrag från Region Halland till kulturutveckling 

Kultur-i-Halland-logotyp-i-färg_Rityta 1.png

Vi tror att Vargaslätten med sitt unika innehåll och koncept av trädgård, arkitektur, odling, konst och hantverk kan bidra till att visa upp en mycket intressant och mångbottnad verksamhet samt gestaltad livsmiljö med internationella influenser mitt i halländska, natursköna Simlångsdalen. 

Vi vill visa på att den mångfald av både internationell och nationell inspiration som för 100 år sedan präglade Vargaslättens skapare fortfarande idag har en relevans samt är i allra högsta grad intressant utifrån kriterier för en kreativ, hållbar  och god livsmiljö.

Vi vill söka en bredare samverkan inom Regionen och vara en inspirerande arena för utbyte av kompetens inom arkitektur, trädgård, konst och hantverk.

Vi vill skapa en nationellt och internationellt känd plats för utbyte av kompetens inom trädgård, hantverk, arkitektur och konst samt skapa spännande synergier mellan verksamheter som verkar i Vargaslättens anda eller bygger på samma kulturvärden som en gång inspirerade arkitekten Sigfrid Ericson. 

Vi vill vara en naturlig plats för möten, samtal, aktiviteter, work shops, föreläsningar och utställningar som handlar om kreativa livsmiljöer, hållbar arkitektur, Arts & Crafts, det goda hantverket och visa på hur viktigt ett levande kulturarv är för den nutida människan.    

Vi vill att fler får möjlighet att uppleva och bli inspirerade av den kreativa miljön med hållbara värden som idag gör Vargaslätten till ett viktigt levande kulturarv. 

Det nya museet invigs 2021

IMG-6698.jpg

Vi firar invigningen av Sigfrid Ericson Museet under en hel månad med pionutställning, guidningar, föreläsningar och växtmarknad.

 

Projektledaren Cecilia Liljedahl från Helsingborg visar tillsammans med trädgårdsmästaren Gerben Tjeerdsma och ägaren Göran Johansson trädgården på Vargaslätten vid flera tillfällen under invigningsmånaden. Specialguidningar i pionutställningen med Helena Söderman, Piontorpet.se

Diplom för byggnadsvård

IMG_4744.jpeg

I oktober 2020 fick Göran Johansson Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård för sitt arbete att utveckla och restaurera Vargaslätten.

Juryns motivering 

"Entreprenören Göran Johansson har med stor varsamhet, med hänsyn till originalritningar renoverat huvudbyggnaden. Han har vidare grävt fram och återställt stora delar av trädgårdsanläggningen. Han har vidareutvecklat delar av trädgården med plantering av nya arter i Ericsons anda.

 

Intill trädgårdsanläggningen har Johansson därtill anlagt en ny byggnad, i samma anda som Ericsons arkitektur med stor hänsyn tagen till hantverk och traditionella byggmetoder. Här skall olika typer av verksamhet som försäljning av växter, museum, konferens, konserter och framträdanden nu inledas.

 

Göran Johansson har med omsorg och entusiasm lyft fram en stor arkitektgärning i en halländsk kontext, gjutit nytt liv i en helt unik kulturhistorisk miljö, som med sin omfattning och genomtänkta prägel på ett unikt sätt för Sverige knyter an till en europeisk tradition och idé om ett allkonstverk, ett ”Gesamtkunstwerk”.

 

Juryn har bestått av Magnus Jensner (ordf., på fotot) och Arne Andersson från Hallands museiförenings styrelse, länsantikvarie Emma Östlund och bebyggelseantikvarie Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland. Juryns beslut har varit enhälligt."

bottom of page